Nyheter

nov 14

Nyhet: Buffertautocall med global eller svensk exponering

Idag lanserar vi två nya placeringar som kommer att tecknas publikt till den 15 december. Buffertautocallen fungerar precis som en vanlig autocall under förutsättning att riskbarriären inte bryts. Skulle barriären brytas ser riskprofilen dock annorlunda ut då förlusten motsvarar nedgången från barriären istället för nedgången från startvärdet som i en vanlig autocall. Det innebär att förlusten i detta fall blir mindre.

Läs mer om placeringarna här:

Buffertautocall Svenska Bolag Combo 1064
Buffertautocall Global Combo 1065

nov 24

Strukturakademin del 19

Indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Detta kursfallsskydd konstrueras vanligtvis med hjälp av en barriäroption, men det finns också andra sätt att använda säljoptioner för att begränsa risken vid negativ marknadsutveckling. Ett sådant alternativ är att använda en säljoption som vid start är out-of-the-money, vilket ger investeraren en buffert vid negativ marknadsutveckling. I Strukturakademin del 19 tittar vi närmare på skillnaden mellan dessa olika sätt att skapa ett kursfallsskydd.

Läs mer i del 19 i vår utbildningsserie Strukturakademin.

Strukturakademin del 19