Nyheter

okt 06

Struktnytt nr 6

Börsens svängningar är en ständig utmaning för aktieinvesterare. I höst lanserar Granit Fonder fonden Granit Global 85, en global aktiefond som kombinerar aktiemarknadens möjligheter med ett skydd av kapitalet vid plötslig börsnedgång. I detta nummer av Struktnytt berättar fondens förvaltare Jan Rosenqvist mer om den nya fonden. Du möter också Strukturinvests nya vice VD Thomas Olsson, samt vår ekonomichef Mathias Bengtsson Lau som för tillfället befinner sig i Mocambique. Vidare bjuder vi på ett utdrag från den nya utgåvan av Guide till Strukturerade Placeringar och våra säljares tips på landets bästa konditorier.

Läs Struktnytt online eller maila oss på info@strukturinvest.se för att beställa tidningen i tryckt format.

Struktnytt nr 6

okt 06

Månadsbrev oktober

En något svagare utveckling i eurozonen föranledde en räntesänkning från den Europeiska centralbanken. En lägre räntenivå och en svagare euro gynnar europeiska bolag, men försvagar konkurrenskraften för svenska exportbolag, vilket ökar trycket på Riksbanken att sänka räntan ytterligare.

 Läs mer i oktobers månadsbrev.

Månadsbrev oktober 2014