Nyheter

apr 23

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20200421)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 23 april 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 2194 Marknadswarrant SEB & Telia Bonus  (GB00BL396Y65)
  • 2192 Indexbevis Demografiska Förändringar Lock & Secure (SE0013719598)
  • 2220 Marknadswarrant Kontracykliska Bolag Bonus (GB00BLH8Y673)
  • 2188 Autocall Svensk Industri Combo (SE0013719937)
  • 2210 Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Combo (SE0013888427)
  • 2211 Autocall Svenska Bolag PlusMinus (SE0013887890)
  • 2193 Marknadswarrant Demografiska Förändringar Bonus (GB00BL396X58)

Tillägg från emittent

apr 20

Emission 2020:3 tecknas till den 22 maj

Idag lanserar vi årets tredje emission!

En spännande nyhet i emissionen är 2238 Räntebevis Globala Bolag. Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 8 procent under förutsättning det inte inträffat någon kredithändelse i en korg av fem stora multinationella bolag.

Dagens historiskt låga räntenivåer innebär att traditionellt räntesparande ger en låg avkastning. Under de senaste åren har därför intresset för alternativa ränteplaceringar, såsom företagsobligationer, ökat. Räntebevis ger samma typ av exponering som företagsobligationer men erbjuds i mindre handelsposter och är noterade i svenska kronor.

Totalt lanseras 14 olika placeringar och utöver grundutbudet består emission 2020:3 av casen Hållbarhet och Alternativ exponering.

Sista teckningsdag för emission 2020:3 är den 22 maj 2020!

Läs mer om emissionen här!