Nyheter

nov 10

Emission 2020:8 tecknas till den 17 december

Nu är höstens andra emssion här! Fokus ligger än en gång ligger på teknik och hållbarhet. Totalt lanseras 15 olika placeringar och utöver grundutbudet består emission 2020:8 av casen Teknik, Hållbarhet samt Alternativ exponering.

Sista teckningsdag för emission 2020:8 är den 17 december 2020

nov 05

Skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för obligationslån Wood & Hill Summit-3 AB

Angående skriftligt förfarande för obligationslån Wood & Hill Summit-3 AB med ISIN SE0014583514. Den 16 oktober 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende ändring av villkoren för obligationerna. Röstningsförfarandet avslutades den 4 november 2020 klockan 12.00. Förslaget accepterades av en majoritet uppgående till mer än två tredjedelar (2/3) av det Justerade Nominella Beloppet under Obligationslånet. Röstningsförfarandet behandlade justeringar i obligationsvillkoren (se länk nedan) åsyftande bland annat att förtydliga pantsättningen för att ge möjlighet att uppta byggkreditiv via nordisk affärsbank. 

För mer information, se vidare bifogade dokument eller kontakta Björn Johansson (+46 31 68 63 31) på Strukturinvest.

Resultat skriftligt förfarande

Obligationsvillkor (uppdaterad version)