Nyheter

jan 31

Strukturinvest lanserar Trackercertifikat Guld

Som ett led i vår målsättning att alltid tillhandahålla marknadens mest attraktiva placeringslösningar kompletterar vi nu vårt erbjudande med så kallade Trackercertifikat. Först ut är Trackercertifikat Guld!

VAD ÄR TRACKERCERTIFIKAT?
Ett trackercertifikat är en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Trackercertifikat har ingen inbyggd hävstång utan är istället konstruerat för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Placeringen kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackercertifikat direkt på börsen.

HUR HANDLAS PRODUKTEN?
Nyteckning i primärmarknaden erbjuds fram till och med den 6 mars 2020. Efter teckningsperiodens slut kan certifikatet endast handlas i sekundärmarknaden (på börs). Strukturinvest ställer löpande köp- och säljkurser, vilket gör att certifikatet kan köpas och säljas till rådande marknadsvärde under börsens öppettider.

Ladda ner marknadsföringsbroschyr

 

jan 28

Emission 2020:1 tecknas till den 6 mars 2020

Decenniets första emission är här – fullspäckad med intressanta strukturer och teman skräddarsydda för det nya årtiondets stora utmaningar. Helt central är alltjämt klimatfrågan och i vanlig ordning innehåller emission 2020:1 en klimatsmart placering baserad på en grön obligation.

Ytterligare en stor utmaning har att göra med demografisk utveckling. Världen står inför enorma demografiska förändringar som kommer att ha stor påverkan på de flesta ekonomier under kommande årtionden. Det handlar främst om förändringar i ålderssammansättning i olika regioner, samt en global befolkningstillväxt driven av tillväxtmarknader och utvecklingsländer. Den åldrande befolkningen i västvärlden kräver exempelvis stora investeringar i bland annat infrastruktur, medicinteknik och sjukvårdssystem. Emission 2020:1 innehåller två placeringar vars underliggande index är framtaget för att dra nytta av de pågående demografiska förändringarna.

Totalt lanseras 19 olika placeringar och utöver ovanstående teman består emission 2020:1 av vårt Grundutbud samt Alternativ exponering.

Sista teckningsdag för emission 2020:1 är den 6 mars 2020!

Läs mer om emissionen här!