Nyheter

jun 30

Ny emission: Emission 2014:5

Idag startar emission 2014:5 som tecknas till den 29 augusti. Emissionen erbjuder ett brett urval av placeringar med olika strukturerer och marknadsexponeringar Läs mer om emissionen här.

jul 04

Månadsbrev juli

Trots att konjunkturen fortsätter stärkas är inflationen på många håll mycket låg, vilket under den senaste månaden har lett till att både den Europeiska centralbanken och Riksbanken sänkt styrräntan ytterligare samt infört negativa inlåningsräntor för att stimulera den ekonomiska aktiviteten. Geopolitisk osäkerhet har lett till stigande oljepriser, men bedöms inte i dagsläget vara något överhängande hot mot återhämtningen i världsekonomin.

Läs mer i månadsbrevet för juli.

Månadsbrev juli 2014