Nyheter

nov 24

Strukturakademin del 19

Indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Detta kursfallsskydd konstrueras vanligtvis med hjälp av en barriäroption, men det finns också andra sätt att använda säljoptioner för att begränsa risken vid negativ marknadsutveckling. Ett sådant alternativ är att använda en säljoption som vid start är out-of-the-money, vilket ger investeraren en buffert vid negativ marknadsutveckling. I Strukturakademin del 19 tittar vi närmare på skillnaden mellan dessa olika sätt att skapa ett kursfallsskydd.

Läs mer i del 19 i vår utbildningsserie Strukturakademin.

Strukturakademin del 19

nov 10

Ny emission: Emission 2014:8

Idag startar emission 2014:8 som kommer att tecknas till den 15 december. Läs mer om emissionen här.