Nyheter

okt 06

Månadsbrev oktober

En något svagare utveckling i eurozonen föranledde en räntesänkning från den Europeiska centralbanken. En lägre räntenivå och en svagare euro gynnar europeiska bolag, men försvagar konkurrenskraften för svenska exportbolag, vilket ökar trycket på Riksbanken att sänka räntan ytterligare.

 Läs mer i oktobers månadsbrev.

Månadsbrev oktober 2014

okt 06

Ny emission: Emission 2014:7

Idag startar emission 2014:7 som tecknas till den 7 november. Emissionen erbjuder ett brett urval av placeringar med olika strukturerer och marknadsexponeringar Läs mer om emissionen här.