Nyheter

jul 04

Månadsbrev juli

Trots att konjunkturen fortsätter stärkas är inflationen på många håll mycket låg, vilket under den senaste månaden har lett till att både den Europeiska centralbanken och Riksbanken sänkt styrräntan ytterligare samt infört negativa inlåningsräntor för att stimulera den ekonomiska aktiviteten. Geopolitisk osäkerhet har lett till stigande oljepriser, men bedöms inte i dagsläget vara något överhängande hot mot återhämtningen i världsekonomin.

Läs mer i månadsbrevet för juli.

Månadsbrev juli 2014

maj 28

Guide till Strukturerade Placeringar

Guide till Strukturerade Placeringar är en bok framtagen av Strukturinvest med syfte att  öka förståelsen för strukturerade placeringars konstruktion och egenskaper.

Det är inte vår uppgift som produktkonstruktör att avgöra om strukturerade placeringar som sparform är bra eller dåligt. Däremot är det odiskutabelt att ytterligare kunskap om sparformen är en bra utgångspunkt för att man själv ska kunna bilda sig en uppfattning i frågan. I stor utsträckning saknas det tillräcklig kunskap på den svenska marknaden för att marknadens aktörer ska kunna fatta rätt beslut kring olika strukturerade placeringar. Förklaringen är att det finns väldigt lite skrivet material att läsa om just denna typ av placeringar. Det var där någonstans vi kom på tanken att skriva en Guide till Strukturerade Placeringar, vars första utgåva utkom 2010. Nu finns en ny utgåva av boken som bland annat innehåller nya avsnitt samt ett lexikon.

Beställ ett kostnadsfritt exemplar av boken genom att maila info@strukturinvest.se