Nyheter

dec 03

Månadsbrev december

Den europeiska centralbanken sänkte i november oväntat styrräntan som följd av en låg inflation i eurozonen. Nu ökar påtryckningarna på Riksbanken att följa efter, då den starka kronan slår hårt mot exportnäringen. En svag BNP-tillväxt under tredje kvartalet motiverar också en räntesänkning samtidigt som hushållens höga skuldsättning talar för det motsatta. Läs mer i decembers månadsbrev.

Månadsbrev december 2013

nov 11

Ny emission: Emission 2013:9

Idag startar emission 2013:9 som kommer att tecknas till den 13 december. Bland nyheterna i denna emission finns:

  • Aktieobligation Europa Småbolag med 90 % kapitalskydd och indikativt 100 % deltagandegrad mot europeiskt småbolagsindex
  • Autocall Globala Förvaltare Combo Defensiv med exponering mot fyra världsledande kapitalförvaltare med en ackumulerande kupong om indikativt 18 % samt utbetalande kupong om 5 %
  • Autocall Sydeuropa med exponering mot fyra index och kvartalsvis kupongutbetalning om indikativt 1 % per index som stänger över sin startkurs
  • Autocall Tysk Industri Plus/Minus med exponering mot fyra tyska industribolag och en kvartalsvis kupong om indikativt 3,5 % vid utveckling ned till -40 % i sämsta bolag
  • Marknadswarrant Europa Småbolag med 3 års löptid och exponering mot europeiskt småbolagsindex

Mer information finner du här.