Nyheter

mar 03

Ny emission: Emission 2014:2

Idag startar emission 2014:2 som tecknas till och med den 4 april. Emissionen erbjuder ett brett urval av placeringar med olika strukturerer och marknadsexponeringar. Läs mer här.

dec 03

Månadsbrev december

Den europeiska centralbanken sänkte i november oväntat styrräntan som följd av en låg inflation i eurozonen. Nu ökar påtryckningarna på Riksbanken att följa efter, då den starka kronan slår hårt mot exportnäringen. En svag BNP-tillväxt under tredje kvartalet motiverar också en räntesänkning samtidigt som hushållens höga skuldsättning talar för det motsatta. Läs mer i decembers månadsbrev.

Månadsbrev december 2013