Nyheter

nov 11

Ny emission: Emission 2013:9

Idag startar emission 2013:9 som kommer att tecknas till den 13 december. Bland nyheterna i denna emission finns:

  • Aktieobligation Europa Småbolag med 90 % kapitalskydd och indikativt 100 % deltagandegrad mot europeiskt småbolagsindex
  • Autocall Globala Förvaltare Combo Defensiv med exponering mot fyra världsledande kapitalförvaltare med en ackumulerande kupong om indikativt 18 % samt utbetalande kupong om 5 %
  • Autocall Sydeuropa med exponering mot fyra index och kvartalsvis kupongutbetalning om indikativt 1 % per index som stänger över sin startkurs
  • Autocall Tysk Industri Plus/Minus med exponering mot fyra tyska industribolag och en kvartalsvis kupong om indikativt 3,5 % vid utveckling ned till -40 % i sämsta bolag
  • Marknadswarrant Europa Småbolag med 3 års löptid och exponering mot europeiskt småbolagsindex

Mer information finner du här.

mar 04

Månadsbrev mars

Den ekonomiska tillväxten fortsätter stabiliseras både i Sverige och runtom i Europa. Under den senaste veckan har dock den upptrappade krisen i Ukraina lett till en ökad politisk oro, vilket smittat av sig på aktiemarknaden.

Läs mer i månadsbrevet för mars som du finner nedan.

Månadsbrev mars 2014