Nyheter

jan 13

Månadsbrev januari

2013 präglades av en försiktigt stigande optimism och året avslutades med ytterligare signaler om att världsekonomin blir allt mer robust. Den svenska Riksbanken sänkte visserligen styrräntan som följd av en låg inflation, men flertalet prognosmakare spår en förbättrad tillväxt under 2014. Också den amerikanska centralbanken bedömer att ekonomin stabiliserats och meddelade att nedtrappningen av stödköp kommer inledas i januari. Läs mer i januaris månadsbrev.

Månadsbrev januari 2014

feb 04

Månadsbrev februari

Allt sedan den amerikanska centralbanken meddelade att man avser minska stödköpen
av statsobligationer har investerare flytt från tillväxtländer. Under de senaste
veckorna har oron kring tillväxtländerna förstärkts och valutorna i ett flertal länder har
fallit kraftigt.

Månadsbrev februari 2014