Nyheter

okt 15

Angående kredithändelse i iTraxx Crossover

Med anledning av den inträffade kredithändelsen i  Codere Finance (Luxembourg) S.A som ingår i iTraxx Crossover Series 15-19 påverkas kupong och nominellt belopp i ett antal placeringar. Olika emittenter har valt att hantera kredithändelsen på olika sätt.  En del emittenter låter handelsposten förbli densamma och justerar återbetalningen av nominellt belopp först på slutdagen. Nordea har valt att minska handelsposterna direkt, vilket innebär att placeringar emitterade av Nordea nu har ett nominellt belopp om 9 800 kr per certifikat. Effekterna på slutdagen påverkas inte av hur emittenten hanterar detta, men handel på andrahandsmarknaden kommer nu ske till poster om 9 800 kr per certifikat. De placeringar emitterade av Nordea som berörs är:

Kreditcertifikat BlueBay High Yield Kupong (SE0004841930)
Kreditcertifikat BlueBay High Yield 2 Kupong (SE0004873214)
Kreditcertifikat BlueBay High Yield 3 Kupong (SE0004949766)

nov 05

Månadsbrev november

Utvecklingen i USA fortsatte spela en betydande roll för de finansiella marknaderna under oktober. I elfte timmen nåddes en överenskommelse som gjorde att man undvek att slå i skuldtaket och att den statliga verksamheten återigen kunde öppnas.

Läs mer i novembers månadsbrev nedan.

Månadsbrevet har denna månad ett nytt format och innehåller nu kreditmarknadsbrevet Credit Update som tidigare publicerats separat.

Månadsbrev November 2013