Nyheter

feb 04

Månadsbrev februari

Allt sedan den amerikanska centralbanken meddelade att man avser minska stödköpen
av statsobligationer har investerare flytt från tillväxtländer. Under de senaste
veckorna har oron kring tillväxtländerna förstärkts och valutorna i ett flertal länder har
fallit kraftigt.

Månadsbrev februari 2014

okt 15

Angående kredithändelse i iTraxx Crossover

Med anledning av den inträffade kredithändelsen i  Codere Finance (Luxembourg) S.A som ingår i iTraxx Crossover Series 15-19 påverkas kupong och nominellt belopp i ett antal placeringar. Olika emittenter har valt att hantera kredithändelsen på olika sätt.  En del emittenter låter handelsposten förbli densamma och justerar återbetalningen av nominellt belopp först på slutdagen. Nordea har valt att minska handelsposterna direkt, vilket innebär att placeringar emitterade av Nordea nu har ett nominellt belopp om 9 800 kr per certifikat. Effekterna på slutdagen påverkas inte av hur emittenten hanterar detta, men handel på andrahandsmarknaden kommer nu ske till poster om 9 800 kr per certifikat. De placeringar emitterade av Nordea som berörs är:

Kreditcertifikat BlueBay High Yield Kupong (SE0004841930)
Kreditcertifikat BlueBay High Yield 2 Kupong (SE0004873214)
Kreditcertifikat BlueBay High Yield 3 Kupong (SE0004949766)