Nyheter

dec 14

Emission 2020:9 - tecknas till 29 januari 2021

Idag lanseras Strukturinvests Julemission, där vi liksom tidigare tittar på hållbarhet, men även erbjuder nytillskott inom återhämtning. Spana till exempel in 2266 Aktieobligation Global Återhämtning Fixed Best!

Den senaste tidens skörd av positiva vaccinnyheter har gett börsen bränsle. Nyligen presenterade investmentbanken Goldman Sachs en rapport där man bedömer att omkring hälften av befolkningen i de utvecklade ekonomierna kommer att ha vaccinerats senast i maj 2021. Utmärkande för uppgångarna har varit det som många beskriver som en sektorrotation från tillväxt- till värdeorienterade bolag - de konjunkturkänsliga ”pandemiförlorarna” (bolag inom exempelvis bank, transport och industri) har blivit vinnare. Mycket talar även för en snar återhämtning av den reala ekonomin.

Totalt lanseras 12 olika placeringar och utöver grundutbudet består emission 2020:9 av casen Återhämtning och Hållbarhet.

Sista teckningsdag för emission 2020:9 är 29 januari 2021!

dec 09

Kredithändelse i Europcar Mobility Group

Den 8 december 2020 fastställdes en kredithändelse i Europcar Mobility Group. Bolaget har ingått i serierna 29 samt 32-33 av Markit iTraxx Crossover.

Klicka här för att se en lista på placeringar som påverkas.