Nyheter

sep 09

Kredithändelse i Pizzaexpress Financing 1 PLC

Den 9 september 2020 fastställdes en kredithändelse i Pizzaexpress Financing 1 PLC. Bolaget har ingått i serierna 25-31 av Markit iTraxx Crossover.

Klicka här för att se en lista på placeringar som påverkas.

sep 08

Obligationsemission för Wood & Hill Summit-3 AB slutförd

Obligationsemission om 50 MSEK för Wood & Hill Summit-3 AB med moderbolaget Wood & Hill AB har genomförts med gott resultat. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB agerade ensam arrangör i transaktionen. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 800 räntepunkter och har slutligt förfall 11 juli 2022. 

Pressmeddelande