Nyheter

nov 05

Skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för obligationslån Wood & Hill Summit-3 AB

Angående skriftligt förfarande för obligationslån Wood & Hill Summit-3 AB med ISIN SE0014583514. Den 16 oktober 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende ändring av villkoren för obligationerna. Röstningsförfarandet avslutades den 4 november 2020 klockan 12.00. Förslaget accepterades av en majoritet uppgående till mer än två tredjedelar (2/3) av det Justerade Nominella Beloppet under Obligationslånet. Röstningsförfarandet behandlade justeringar i obligationsvillkoren (se länk nedan) åsyftande bland annat att förtydliga pantsättningen för att ge möjlighet att uppta byggkreditiv via nordisk affärsbank. 

För mer information, se vidare bifogade dokument eller kontakta Björn Johansson (+46 31 68 63 31) på Strukturinvest.

Resultat skriftligt förfarande

Obligationsvillkor (uppdaterad version)

nov 02

S&P Global Ratings sänker sitt kreditbetyg för SAS

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings sänker kreditbetyget för flygbolaget SAS till SD ("selective default"), detta framgår av ett pressmeddelande.

SAS har nyligen slutfört en komplicerad rekapitalisering, med konvertering av obligationer till aktier, riktad nyemission och företrädesemission av aktier.