Nyheter

sep 08

Obligationsemission för Wood & Hill Summit-3 AB slutförd

Obligationsemission om 50 MSEK för Wood & Hill Summit-3 AB med moderbolaget Wood & Hill AB har genomförts med gott resultat. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB agerade ensam arrangör i transaktionen. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 800 räntepunkter och har slutligt förfall 11 juli 2022. 

Pressmeddelande

sep 03

Strukturinvest tar över andrahandsmarknaden för produkter arrangerade av Exceed Capital

Från och med den 2 september 2020 agerar likviditetsgarant (”market maker”) i samtliga strukturerade placeringar som tidigare tagits fram av Exceed Capital. Som ett led i detta publicerar Strukturinvest indikativa dagskurser för dessa placeringar på vår sida marknadskurser.

Vid frågor avseende andrahandsmarknaden, vänligen kontakta info@strukturinvest.se