Nyheter

sep 01

Emission 2020:6 tecknas till 2 oktober 2020.

Höstens första emission är här, med stort fokus på hållbarhet och ny teknik.

Den plötsliga konjunkturnedgången till följd av coronavirusets utbredning har under året slagit hårt mot företag och jobb värden över. Regeringar och centralbanker har svarat med rekordstora stimulanspaket, vilket mildrat de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och har samtidigt bidragit till en historiskt stark återhämtning på aktiemarknaderna.

Nyligen nådde EU en överenskommelse om ett gigantiskt krispaket om hela 750 miljarder euro – den överlägset största finanspolitiska åtgärd som unionen vidtagit. Uppgörelsen ingjuter förnyad framtidstro hos företagen, inte minst bland företag inriktade mot grön teknologi då en stor del av pengarna öronmärks för just klimatinvesteringar. Utöver krispaketets fokus på gröna investeringar har EU antagit den gröna handlingsplanen ”The European Green Deal”.  Miljöförstöring, utsläpp av växthusgaser och överutnyttjande av naturresurser är ett enormt hot mot Europas och världens fortsatta existens. Den Europeiska Gröna Given är ett initiativ som syftar till att göra Europa klimatneutralt till 2050. Färdplanen skall främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom en genomgripande omställning till en ren och cirkulär ekonomi.

Med utgångspunkt i den Europeiska Gröna Given har vi tagit fram placeringen 2302 Aktieobligation EU Green Deal. Placeringen ger exponering mot en korg av 8 gröna europeiska bolag och har ett kapitalskydd på 90 procent.

Totalt lanseras 15 olika placeringar och utöver grundutbudet består emission 2020:6 av casen Teknik, Hållbarhet samt Alternativ exponering.

Sista teckningsdag för emission 2020:6 är den 2 oktober 2020.

aug 28

Händelser Vecka 35 2020

Se nedan för länk till veckans händelser:

Vecka 35