Nyheter

nov 27

Fortsatt kräftgång i Sears Holding

Hittills under 2017 har Sears aktie fallit med närmare 60 procent. Det hårt pressade bolaget tampas fortfarande med svåra likviditetsproblem. Bakgrunden är en mycket utmanande retailmarknad med tuff konkurrens från i synnerhet e-handeln. Sears har under en tid försökt att kompensera för förluster genom att sälja av stora delar av sitt fastighetsbestånd. Kassan har också fyllts på genom att stänga olönsamma butiker. Kortsiktiga åtgärder som inte löser problemens grundorsaker. 

Strukturinvest har arrangerat ett antal autocalls där Sears ingått i underliggande bolagskorg. Då utvecklingen i en autocall styrs av utvecklingen i den tillgång som utvecklats sämst får större nedgångar i ett enskilt bolag, som i fallet med Sears, en stor effekt på placeringens marknadsvärde. 

nov 22

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet.

Berörd utestående produkt är 1680 Marknadswarrant Svenska Investmentbolag Fixed Best. För denna gäller ångerrätt fram t.o.m. den 23 november 2017. Se bifogat tillägg för mer information.

Tillägg från emittent