Nyheter

mar 17

Information med anledning av coronaviruset

Strukturinvests högsta prioritet är att skydda våra medarbetare och i möjligaste mån bibehålla en säker och effektiv drift av vår dagliga verksamhet. En välfungerande drift av vår verksamhet, med en hög servicenivå, är i sin tur en förutsättning för att våra kunder och samarbetspartners skall kunna bedriva sina verksamheter på ett effektivt sätt.

Mot denna bakgrund har vi har vidtagit ett antal åtgärder, bland annat möjlighet till distansarbete för flertalet av våra medarbetare i syfte att minska eventuell smittspridning. Därtill har vi reducerat antalet fysiska möten och utövar s.k. ”social distans”, dvs minimera all fysisk kontakt vilket är avgörande i den globala kampen mot COVID-19-pandemin.

Som alltid gäller att våra placeringar skall tas fram med utgångspunkt i de förutsättningar och den marknadssituation som råder vid varje givet tillfälle och vi utvecklar därför kontinuerligt nya och intressanta placeringsalternativ.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!

mar 09

Emission 2020:2 tecknas till den 17 april

Årets andra emission är här! 

En spännande nyhet i emissionen är 2212 Aktieobligation Hållbara Livsmedel Fixed Best. I takt med en snabbt växande medelklass i många tillväxtländer förändras globala mat- och konsumtionsvanor i stor skala. Ett tydligt historiskt exempel på detta är att köttkonsumtionen tenderar att öka när den disponibla inkomsten stiger. Köttproduktion är emellertid mycket resurskrävande och medvetenheten kring hållbarhetsfrågor ökar. I takt med att köttets påverkan på hälsa och klimat diskuterats allt mer blir det, på många håll, allt vanligare att äta vegetariskt eller veganskt. Placeringens underliggande bolag är noggrant utvalda och bedöms ligga i framkant vad gäller klimatsmart mat samt omställning till ett hållbart och effektivt resursutnyttjande.

Totalt lanseras 17 olika placeringar och utöver grundutbudet består emission 2020:2 av casen Hållbarhet och Alternativ exponering.

Sista teckningsdag för emission 2020:2 är den 17 april 2020

Läs mer om emissionen här!