Nyheter

maj 25

Emission 2020:4 tecknas till den 3 juni

Idag lanserar Strukturinvest årets fjärde emission där stort fokus ligger på teknik och läkemedel.

Under våren har läkemedelsindustrin hamnat i strålkastarljuset i och med coronakrisen. Massiva satsningar har på kort tid lags på att accelerera utvecklingen av vacciner, behandling och diagnostik för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Oaktat den pågående pandemin fortsätter den globala efterfrågan på sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster att öka i takt med en åldrande befolkning i många länder. Därtill leder ett ökat globalt välstånd till en ökning av välfärdsrelaterade åkommor som fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar har idag en betydligt mer omfattande spridning än tidigare och utvecklingen fortsätter.

Totalt lanseras 12 olika placeringar och utöver grundutbudet består emission 2020:4 av casen: Teknik, Läkemedel samt Alternativ exponering.

Sista teckningsdag för emission 2020:4 är den 3 juli 2020.

Läs mer om emissionen här!

maj 19

Kredithändelse i J.C.Penney

Den 18 maj 2020 fastställdes en kredithändelse i J.C.Penney Company, Inc. Bolaget har ingått i serierna 24-27 respektive 29-33 av CDX HY Index.

Klicka här för att se en lista på placeringar som påverkas.