Nyheter

maj 08

Kredithändelse i Neiman Marcus Group

Den 7 maj 2020 fastställdes en kredithändelse i Neiman Marcus Group, Inc. Bolaget har ingått i serierna 24-27 respektive 29-33 av CDX HY Index.

Klicka här för att se en lista på placeringar som påverkas.

maj 07

Negativa kursrörelser i placeringar kopplade till Selecta

Det schweiziska kaffe-och varuautomatsbolaget Selecta redovisade förra veckan siffror för räkenskapsåret 2019. För det fjärde kvartalet 2019 rapporterade bolaget en dramatisk minskning av justerad EBITDA om hela 39,9 procent, jämfört med samma period föregående år.

Selectas styrelseordförande David Hamill kommenterade resultatet:

"Sammantaget var detta ett nedslående kvartal för Selecta sett i ljuset av den starka utvecklingen vi hade sett under de tolv månaderna som slutade 30 september 2019. De negativa effekterna från enskilda händelser på flera marknader, som strejkerna i Frankrike, översvämningar i Venedig och fasningen av julhelgdagar 2019, förstärktes av operativa brister i flera regioner, särskilt i Frankrike och Storbritannien. Vi har utvecklat och implementerat ett omfattande omvandlingsprogram för respektive landorganisation - men på grund av störningen till följd av coronakrisens effekt på vår verksamhet är dessa för närvarande på paus."

Vad gäller coronakrisens effekter på verksamheten poängterar man att krisen påverkar bolagets verksamhet negativt genom att orsaka betydande störningar på samtliga marknader. Selectas huvudsakliga inkomstkälla korrelerar direkt anställda som spenderar tid på sin arbetsplats, samt att människor reser och befinner sig på reshubbar såsom flygplatser och tågstationer. Aktivitetsnivåerna har därmed minskat betydligt sedan i början av mars.

Informationen fick bolagets utestående obligationer att minska kraftigt i värde. Strukturinvest har för närvarande tre utestående placeringar vars värdering på andrahandsmarknaden påverkas av kreditrisken i Selecta:

  • 1522 Räntebevis Selecta SE0009548043
  • 1531 Räntebevis Selecta SE0009690738
  • 1561 Räntebevis Selecta SE0009806342