Nyheter

apr 28

Kredithändelse i Diamond Offshore Drilling

Den 27 april 2020 fastställdes en kredithändelse i Diamond Offshore Drilling, Inc. Bolaget har ingått i serierna 29-33 av CDX HY Index.

Klicka här för att se en lista på placeringar som påverkas.

apr 28

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20200427)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 29 april 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 2220 Marknadswarrant Kontracykliska Bolag Bonus (GB00BLH8Y673)
  • 2210 Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Combo (SE0013888427)
  • 2211 Autocall Svenska Bolag PlusMinus (SE0013887890)
  • 2228 Aktieobligation Svenska Bolag Fixed Best (SE0014262309)
  • 2234 Aktieobligation Svenska Bolag Fixed Best (SE0014263158)

Tillägg från emittent