Nyheter

jul 05

Emission 2021:5 - tecknas till 3 september 2021

Idag lanseras Strukturinvests sommaremission som innehåller några av vårens mest populära produkter tillsammans med ett par nygamla favoriter i repris.

I årets sommaremission fortsätter vi att satsa på återhämtningstemat, med strukturer som särskilt gynnas av den framgångsrika pandemibekämpningen.

Totalt lanseras 12 olika placeringar och utöver Återhämtning består emission 2021:5 av vårt grundutbud samt caset Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 3 september 2021!

jun 21

Danske Bank uppdaterar dokumentationen

Danske Bank har uppdaterat sitt basprospekt vilket berör placeringen 2461 Buffertautocall Svenska Bolag Combo (SE0015661418).

I enlighet med prospektdirektivet ges investerare ångerrätt till och med den 21 juni 2021. För mer information, vänligen kontakta Strukturinvest.