Nyheter

apr 27

Händelser vecka 17

Se nedan för en sammanställning av de kuponger/förfall som inträffat i våra produkter under vecka 17.

Produkt

ISIN

Händelse

10311 Europeiska Banker Combo Autocall 12

SE0006082319

Förfaller till 2672 kr per enhet

2037 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0012674000

Kupong på 2,00 %

2044 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

SE0012673978

Kupong på 3,35 %

2083 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

SE0013042132

Kupong på 2,00 %

1000 Aktieobligation Europeiska Aktieåterköp

SE0006245502

Förfaller till 122,46%

apr 23

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20200421)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 23 april 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 2194 Marknadswarrant SEB & Telia Bonus  (GB00BL396Y65)
  • 2192 Indexbevis Demografiska Förändringar Lock & Secure (SE0013719598)
  • 2220 Marknadswarrant Kontracykliska Bolag Bonus (GB00BLH8Y673)
  • 2188 Autocall Svensk Industri Combo (SE0013719937)
  • 2210 Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Combo (SE0013888427)
  • 2211 Autocall Svenska Bolag PlusMinus (SE0013887890)
  • 2193 Marknadswarrant Demografiska Förändringar Bonus (GB00BL396X58)

Tillägg från emittent