Nyheter

apr 20

Emission 2020:3 tecknas till den 22 maj

Idag lanserar vi årets tredje emission!

En spännande nyhet i emissionen är 2238 Räntebevis Globala Bolag. Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 8 procent under förutsättning det inte inträffat någon kredithändelse i en korg av fem stora multinationella bolag.

Dagens historiskt låga räntenivåer innebär att traditionellt räntesparande ger en låg avkastning. Under de senaste åren har därför intresset för alternativa ränteplaceringar, såsom företagsobligationer, ökat. Räntebevis ger samma typ av exponering som företagsobligationer men erbjuds i mindre handelsposter och är noterade i svenska kronor.

Totalt lanseras 14 olika placeringar och utöver grundutbudet består emission 2020:3 av casen Hållbarhet och Alternativ exponering.

Sista teckningsdag för emission 2020:3 är den 22 maj 2020!

Läs mer om emissionen här!

apr 16

Kredithändelse i Frontier Communications Corporation

Den 15 april 2020 fastställdes en kredithändelse i Frontier Communications Corporation. Bolaget har ingått i serierna 24-33 av CDX HY Index.

Klicka här för att se en lista på placeringar som påverkas.