Nyheter

jan 10

Händelser vecka 2

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 2

jan 07

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20200106)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 8 januari 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 2170 Marknadscertifikat Hållbar Resursanvändning Bonus (GB00BK70CK66)
  • 2171 Marknadswarrant Hållbar Resursanvändning Bonus (GB00BJP1RR61)

Tillägg från emittent