Nyheter

mar 26

Inställda placeringar i emission 2020:2

Vi måste tyvärr meddela att fyra placeringar i nuvarande emission ställs in. Bakgrunden är att rådande marknadssituation gör det omöjligt att nå placeringens minimivillkor. Kontakta gärna din säljkontakt på Strukturinvest för ytterligare information.

  • 2216 Indexbevis Hållbar Resursanvändning Down & Double
  • 2219 Marknadswarrant Demografiska Förändringar Bonus
  • 2220 Marknadswarrant SEB & Telia Bonus
  • 2222 Råvaruobligation Guld


Notice of cancellation: GB00BLP4S096 
Notice of cancellation: SE0013888922 

 

mar 17

Information med anledning av coronaviruset

Strukturinvests högsta prioritet är att skydda våra medarbetare och i möjligaste mån bibehålla en säker och effektiv drift av vår dagliga verksamhet. En välfungerande drift av vår verksamhet, med en hög servicenivå, är i sin tur en förutsättning för att våra kunder och samarbetspartners skall kunna bedriva sina verksamheter på ett effektivt sätt.

Mot denna bakgrund har vi har vidtagit ett antal åtgärder, bland annat möjlighet till distansarbete för flertalet av våra medarbetare i syfte att minska eventuell smittspridning. Därtill har vi reducerat antalet fysiska möten och utövar s.k. ”social distans”, dvs minimera all fysisk kontakt vilket är avgörande i den globala kampen mot COVID-19-pandemin.

Som alltid gäller att våra placeringar skall tas fram med utgångspunkt i de förutsättningar och den marknadssituation som råder vid varje givet tillfälle och vi utvecklar därför kontinuerligt nya och intressanta placeringsalternativ.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!