Nyheter

nov 25

Händelser vecka 47

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 47

nov 22

Uppdatering av målgruppsdefinitioner

I enlighet med reglerna för produktstyrning ska Strukturinvest Fondkommission som distributör av finansiella instrument fastställa målgrupper för sina kunder. Strukturinvest utvärderar kontinuerligt det framtagna ramverket för målgruppsdefinitioner. Den senaste uppdateringen ägde rum den 22 november 2019 och informationen återfinns här.