Nyheter

feb 07

Händelser vecka 6

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 6

feb 06

Månadsbrev Januari 2020

"Det har varit en minst sagt turbulent inledning av det nya året. Ökade spänningar mellan Iran och USA, tillsammans med ett massivt virusutbrott i Kina, bidrog till stora kurssvängningar under månaden. Den amerikanska arbetsmarknaden uppvisar fortsatt styrka vilket cementerar ett högt konsumentförtroende. I Sverige pekar flera konjunkturindikatorer på en förbättrad tillväxt framöver."

Läs hela månadsbrevet här!