Nyheter

jan 31

Händelser vecka 5

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 5

jan 31

Strukturinvest lanserar Trackercertifikat Guld

Som ett led i vår målsättning att alltid tillhandahålla marknadens mest attraktiva placeringslösningar kompletterar vi nu vårt erbjudande med så kallade Trackercertifikat. Först ut är Trackercertifikat Guld!

VAD ÄR TRACKERCERTIFIKAT?
Ett trackercertifikat är en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Trackercertifikat har ingen inbyggd hävstång utan är istället konstruerat för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Placeringen kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackercertifikat direkt på börsen.

HUR HANDLAS PRODUKTEN?
Nyteckning i primärmarknaden erbjuds fram till och med den 6 mars 2020. Efter teckningsperiodens slut kan certifikatet endast handlas i sekundärmarknaden (på börs). Strukturinvest ställer löpande köp- och säljkurser, vilket gör att certifikatet kan köpas och säljas till rådande marknadsvärde under börsens öppettider.

Ladda ner marknadsföringsbroschyr