Nyheter

nov 20

Kredithändelse i Dean Foods Co

Den 13 november 2019 fastställdes en kredithändelse i Dean Foods Co. Bolaget har ingått i serierna 23, 24, 27, 32 och 33 av CDX HY Index.

Klicka här för att se lista på vilka av Strukturinvests placeringar som på påverkas.

nov 11

Emission 2019:8 tecknas till den 13 december 2019

Idag lanseras emission 2019:8 bestående av totalt 16 olika placeringar. Utöver grundutbudet innehåller emission 2019:8 casen: Hållbarhet, Banker och Alternativ exponering.

En spännande nyhet i emission 2019:8 är 2146 Aktieindexobligation Europeiska Banker. Europeiska banker har generellt sett starka kapitalbaser och en stabil lönsamhet. Under det senaste året har en rad konjunktursignaler som pekar på en viss avmattning kommit in. Detta talar för ett fortsatt lågt ränteläge under överskådlig framtid. En låg ränta stimulerar konsumtion och investeringar, vilket ökar efterfrågan på allt från bolån till sparprodukter.

Sista teckningsdag för emission 2019:8 är den 13 december 2019

Läs mer om emissionen här!