Nyheter

jan 07

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20200106)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 8 januari 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 2170 Marknadscertifikat Hållbar Resursanvändning Bonus (GB00BK70CK66)
  • 2171 Marknadswarrant Hållbar Resursanvändning Bonus (GB00BJP1RR61)

Tillägg från emittent

jan 03

Månadsbrev December 2019

"Decenniets sista börsår blev också det bästa, mycket tack vare centralbankernas stora stimulanser. Ett geopolitiskt mycket turbulent år fick ett något lugnande avslut tack vare en ökad klarhet kring Brexit tillsammans med en nedtrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina"

Läs hela månadsbrevet här!