Nyheter

okt 18

Händelser vecka 42

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 42

okt 17

Nytt avsnitt av Strukturakademin ute!

I Strukturakademin del 14 tittade vi på hur kreditmarknaden fungerar i stort och vi fick även ta del av några av de alternativ som finns för den som vill investera på kreditmarknaden. I detta avsnittet skall vi rikta fokus mot tillgångsslaget obligationer. Vi kommer att få lära oss skillnaden mellan kupongobligationer och nollkupongobligationer, hur prissättningen i andrahandsmarknaden går till samt diskutera några av de viktigaste riskerna som man som investerare bör känna till när man investerar i obligationer. Har du någon gång undrat över begrepp såsom yield to maturity, duration eller upplupen ränta, är Strukturakademin del 26 för dig!

Läs mer i Strukturakademin del 26