Nyheter

nov 22

Uppdatering av målgruppsdefinitioner

I enlighet med reglerna för produktstyrning ska Strukturinvest Fondkommission som distributör av finansiella instrument fastställa målgrupper för sina kunder. Strukturinvest utvärderar kontinuerligt det framtagna ramverket för målgruppsdefinitioner. Den senaste uppdateringen ägde rum den 22 november 2019 och informationen återfinns här.

nov 20

Kredithändelse i Dean Foods Co

Den 13 november 2019 fastställdes en kredithändelse i Dean Foods Co. Bolaget har ingått i serierna 23, 24, 27, 32 och 33 av CDX HY Index.

Klicka här för att se lista på vilka av Strukturinvests placeringar som på påverkas.