Nyheter

okt 08

Emission 2018:7 - tecknas till 9 november!

Idag lanserar vi höstens andra emission. Emission 2018:7 innehåller totalt 20 placeringar och består utöver grundutbudet av de tre casen: Hållbarhet, Nordiska Banker samt Alternativ exponering. Strukturinvest har som ambition att miljöarbetet, i så hög utsträckning som möjligt, skall avspegla sig i de investeringslösningar som vi väljer att ta fram. I samband men lanseringen av emission 2018:7 tar vi ett viktigt steg i detta arbete då vi för första gången lanserar en placering som är baserad på en grön obligation: 1896 Aktieobligation Hållbarhet och Vattenförsörjning Fixed Best

Gröna obligationer är ett sätt för företag att finansiera miljövänliga projekt. För investerare erbjuder gröna obligationer möjligheten att välja hållbart och därmed bidra till en bättre och renare värld - detta utan att för den delen göra avkall på avkastningen. För mer information om hållbara placeringar, klicka här

okt 08

Kredithändelse i Astaldi S.p.A

ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras europeiska beslutande kommitté fastställt att det skett en kredithändelse i det italienska bygg- och anläggningsbolaget Astaldi S.p.A

Kredithändelsen i Astaldi S.p.A påverkar serie S21-S30 av iTraxx Europe Crossover.

Klicka här för att se lista på vilka av Strukturinvests placeringar som på påverkas.