Nyheter

nov 11

Emission 2019:8 tecknas till den 13 december 2019

Idag lanseras emission 2019:8 bestående av totalt 16 olika placeringar. Utöver grundutbudet innehåller emission 2019:8 casen: Hållbarhet, Banker och Alternativ exponering.

En spännande nyhet i emission 2019:8 är 2146 Aktieindexobligation Europeiska Banker. Europeiska banker har generellt sett starka kapitalbaser och en stabil lönsamhet. Under det senaste året har en rad konjunktursignaler som pekar på en viss avmattning kommit in. Detta talar för ett fortsatt lågt ränteläge under överskådlig framtid. En låg ränta stimulerar konsumtion och investeringar, vilket ökar efterfrågan på allt från bolån till sparprodukter.

Sista teckningsdag för emission 2019:8 är den 13 december 2019

Läs mer om emissionen här!

nov 10

Händelser vecka 45

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 45