Nyheter

apr 05

Byte av underliggande exponering i placeringar

Sedan den 1 april 2019 bedriver Granit Fonder AB inte längre någon fondförvaltningsverksamhet. Bolagets tidigare fonder har fusionerats med den svenska blandfonden Sensor Sverige Select. Strukturinvest har sedan tidigare ett antal utestående strukturerade placeringar med några av Granits tidigare fonder som underliggande exponering. Med bakgrund till fondfusionen kommer denna exponering att ersättas med fonden Sensor Sverige Select. I länken nedan finns en lista på vilka utestående placeringar som berörs.

Placeringar som berörs av fondfusion

Underrättelse från Emittent

mar 28

Angående händelseutvecklingen i Swedbank

Till följd av den dramatiska händelseutvecklingen i Swedbank vill vi återigen uppmärksamma att aktien ingår som underliggande tillgång i ett stort antal av Strukturinvests utgivna produkter (se lista nedan). Under sidan Marknadskurser kan du följa utvecklingen i placeringarna.

Produkter med Swedbank som underliggande