Nyheter

maj 27

Emission 2019:4 - tecknas till 28 juni!

Årets fjärde emission är här! Emission 2019:4 innehåller totalt 17 placeringar och består utöver grundutbudet av de två casen Banker och Alternativ exponering.

En spännande nyhet i emissionen är 2046 Autocall Svenska Bolag MAX – en flexibel placering som kombinerar möjligheten till kupong och börsavkastning. Den kanske främsta fördelen med traditionella autocallplaceringar är att investeraren har möjlighet till kupongutbetalning vid såväl positiv, sidledes eller till och med delvis negativ utveckling i underliggande marknad. Nackdelen, å andra sidan, är att placeringens avgränsningspotential begränsas till den angivna kupongnivån och investeraren tar således inte del av eventuella kursuppgångar därutöver.

2046 Autocall Svenska Bolag MAX är framtagen för investerare som söker flexibilitet mellan kupong och börsavkastning. Man positionerar sig därmed för såväl stigande aktiekurser som för en sidledes eller delvis negativ marknad. Specifikt ger placeringen exponering mot fyra svenska bolag och betalar vid förfall ut det största av en ackumulerande kupong om indikativt 15 procent och korgutvecklingen.

Sista teckningsdag för emission 2019:4 är den 28 juni 2019

Läs mer om emissionen här

maj 22

Kredithändelse i New Look Senior Issuer plc

Den 16 maj 2019 fastställdes en kredithändelse i New Look Senior Issuer plc. Bolaget har ingått i serierna 24-28 av iTraxx Crossover Index.

Klicka här för att se lista på vilka av Strukturinvests placeringar som på påverkas.