Nyheter

mar 29

Händelser Vecka 12 2021

Se nedan för länk till veckans händelser 

Vecka: 12

mar 24

Fondbyte Catella Nordic Long/Short Equity

Styrelsen för Catella SICAV har fattat beslut om att per den 26 februari 2021 lägga ner fonden Catella Nordic Long/Short Equity. Anledningen till beslutet grundar sig i att det förvaltade kapitalet har blivit för lågt. Fonden finns som underliggande tillgång i ett antal produkter som tagits fram av Exceed Capital och för vilka Strukturinvest sedan 2 september 2020 agerar likviditetsgarant. I dessa produkter har Catella Nordic L/S Equity ersatts med fonden Pareto Aksje Norge Be Fund. En justeringsfaktor på 27,33 har använts för att justera startvärdet av Catella Nordic L/S Equity i respektive produkt. Nedan listas de produkter som påverkas av fondbytet, tillsammans med emittentens informationsmeddelande som nås via länk.

 

Påverkade produkter:

11200 Sharpe Yield Optimal 4Y 1803H

11202 Sharpe Yield Optimal 4Y 1806F

11190 Portföljtillväxt Optimal 4Y 1808G 

11187 Portföljtillväxt 5Y 1808J

11191 Portföljtillväxt Optimal 4Y 1810G