Nyheter

maj 14

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20210512)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet, se berörd produkt nedan. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 102 Trackercertifikat Vätgas(XS2296391530)

Tillägg från emittent

maj 12

2420 Marknadswarrant Nordiska Småbolag: Byte av ISIN

2420 Marknadswarrant Nordiska Småbolag från emission 2021:2 har bytt ISIN till GB00BN2B7S86