Nyheter

feb 25

Kraft Heinz faller på börsen

Kraft Heinz aktie föll kraftigt i slutet av förra veckan. Bakgrunden är stora nedskrivningar i varumärkesportföljen i form av goodwill. Samtidigt offentliggjordes en stämning från amerikanska finansinspektionen för brister gällande redovisningsrutiner. Därutöver skrivs förväntad intjäning för 2019 ner och utdelningarna minskas.

2019-02-25: Analytikernas konsensusrekommendation för aktien är behåll.

Vi vill uppmärksamma att Kraft Heinz ingår som underliggande tillgång i produkter nedan:

  • 10335 EmFlex USA 10 Bolag 17                          SE0006257325
  • 10343 EmFlex USA 10 Bolag 19                          SE0006504403
  • 10340 EmFlex USA 10 Bolag 18                          SE0006371167
feb 21

GAM avskedar Tim Haywood

Det schweiziska fondbolaget GAM har avskedat sin förvaltningschef Tim Haywood. Slutsatserna av en flera månader lång intern utredning gör gällande att Haywood brutit mot interna riktlinjer vad gäller dokumentering och riskhantering. Misskötseln har lett till stora kapitalutflöden ur bolagets fonder och dess aktie har fallit dramatiskt. Fonden GAM Star Credit Opportunities ingår som underliggande tillgång i nedanstående placeringar:

  • 1802 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMS1
  • 1828 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMW3
  • 1762 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CV8BUP7
  • 1793 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMQ5
  • 1821 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMX1
  • 1851 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FM34