Nyheter

apr 05

Händelser vecka 14

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 14

apr 05

Byte av underliggande exponering i placeringar

Sedan den 1 april 2019 bedriver Granit Fonder AB inte längre någon fondförvaltningsverksamhet. Bolagets tidigare fonder har fusionerats med den svenska blandfonden Sensor Sverige Select. Strukturinvest har sedan tidigare ett antal utestående strukturerade placeringar med några av Granits tidigare fonder som underliggande exponering. Med bakgrund till fondfusionen kommer denna exponering att ersättas med fonden Sensor Sverige Select. I länken nedan finns en lista på vilka utestående placeringar som berörs.

Placeringar som berörs av fondfusion

Underrättelse från Emittent