Nyheter

jan 09

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt 2018-01-08

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet.

Berörda utestående produkter är 1716 Indexbevis Europa Platå samt 1711 Autocall Svenska Bolag Combo. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 10 januari 2018. Se bifogat tillägg för mer information.

Tillägg från emittent

jan 03

Månadsbrev Januari 2018

Ännu ett händelserikt år har passerat! I årets första månadsbrev sammanfattar vi det gångna året och blickar framåt mot det nya. Årsskiftet innebär genomgripande regelförändringar på finansmarknaden. Detta tittar vi också lite närmare på.

Läs månadsbrevet