Nyheter

jan 20

Händelser vecka 3

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 3

jan 04

Månadsbrev December 2018

"Under december fortsatte aktiemarknaderna ner och för helåret 2018 noteras den första svenska börsnedgången sedan 2011. Investerare oroar sig alltmer för en inverterad amerikansk räntekurva. Riksbanken höjde styrräntan för första gången på sju år."

Läs hela månadsbrevet här!