Nyheter

mar 15

Händelser vecka 11

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 11

mar 11

Lansering av Apex 2019

I samarbete med Apikal Fastighetspartner lanserar vi nu ett nytt publikt erbjudande av vinstandelslån i Apex 2019 - en placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta. Nytt för Apex 2019 är lägsta investeringsbelopp som nu uppgår till fyra andelar á 50 000 SEK, till skillnad från tidigare emission då lägsta handelspost uppgick till 1 000 000 SEK. Värdepappret kommer att noteras och vara upptaget för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) vilket möjliggör förvaring på ISK, Kapitalförsäkring samt Vp-konto. Den årliga räntan som betalas ut kvartalsvis består av en rörlig del i form av 3-månader Stibor med golv noll samt en fast del som uppgår till ca 600 baspunkter.

Sista teckningsdag är den 23 april 2019

Läs mer om erbjudandet här!