Nyheter

mar 08

Händelser vecka 10

Se nedan länk för veckans händelser:

Händelser vecka 10

mar 08

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Dokumentationen omfattar nedan produkter och för dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 11 mars 2019. Se bifogat tillägg för mer information.

  • 1952 Autocall Läkemedelsbolag Combo
  • 1954 Autocall Nordisk Telekom Combo
  • 1977 Autocall Nordisk Telekom Combo

Tillägg från emittent