Nyheter

apr 17

Utökade möjligheter att månadsspara i fonder

Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi möjligheten att som depåkund till Strukturinvest automatiskt månadsspara i utvalda fonder via autogiro kopplat till ett på förhand angivet bankkonto hos en svensk bank.

Som ett ytterligare mervärde till våra depåkunder lanserar Strukturinvest nu även möjligheten att kunna månadsspara i fonder direkt från sin Strukturinvest-depå. Tjänsten omfattar alla värdepappersdepåer, investeringssparkonton och försäkringsdepåer såsom kapitalförsäkringsdepåer och tjänstepensionsdepåer, där Strukturinvest är depåinstitut.

Den nya månadssparandetjänsten innebär en utmärkt möjlighet att kunna aktivera likvida medel i depåerna och skapa avkastning på icke arbetande kapital, utan att som depåkund själv behöva logga in och lägga en köporder varje månad. Oavsett om det handlar om buffertsparande, pensionssparande eller sparande till framtida drömmar så är det som kund skönt att veta att sparandet sköter sig självt. Genom månadssparandet dras ett förutbestämt belopp med automatik varje månad.

Tjänsten kan med fördel nyttjas i de fall depån innehåller placeringar, såsom obligationer, strukturerade placeringar eller aktier, som betalar ut en löpande och återkommande kupongränta eller utdelning med jämna mellanrum, varvid likvida medel som sådana instrument genererar inom ramen för depån automatiskt återinvesteras i någon av de fonder som Strukturinvest erbjuder månadssparande i. Skulle tillräckligt med likvida medel saknas på depån någon månad i förhållande till det önskade beloppet för månadssparande, uteblir bara den månadens dragning vilket innebär att depån inte riskerar att övertrasseras.

Möjligheten att månadsspara i fonder omfattar i dagsläget samtliga daglighandlade fonder på Strukturinvests courtagefria Fondlista och minsta belopp för månadssparande uppgår till 200 kronor per fond och månad. Blanketter för månadssparande i fonder finner du här.

För mer information eller frågor så är du alltid välkommen att prata med din kontaktperson på Strukturinvest eller höra av dig till oss på fond@strukturinvest.se.

apr 10

Ökad spänning mellan Ryssland och väst

Stämningsläget i relationen mellan USA och Ryssland har hårdnat ytterligare i efterdyningarna av den misstänkta kemvapenattacken i Syrien. USA:s president Trump anklagar Putin och Ryssland för att hålla Assadregimen och dess förmodade brutala handlingar bakom ryggen. Den syriska regimen har förnekat all inblandning i attacken och säger att det hela är en komplott som rebellerna hittat på. Under ett extrainkallat krismöte i FN:s säkerhetsråd på måndagskvällen var tongångarna mellan USA och Ryssland hårda. USA:s FN-ambassadör Nikki Haley sa att rättvisa nu måste skipas. Ryssland anklagade å sin sida omvärlden för att ogrundat attackera landet verbalt.

Redan i förra veckan beslutade USA om ytterligare sanktioner mot Ryssland. Dessa är enligt USA brett motiverade och kommer i en tidpunkt då Rysslands relationer till väst redan befinner sig på bottennivåer.

Den senaste tidens oroligheter fick Moskvabörsen att närmast kollapsa på måndagen. RTS-indexet, som är omräknat i amerikanska dollar, rasade med omkring 10 procent. Sett i ljuset av den redan förhöjda marknadsvolatiliteten på flera andra börser bör investerare därför räkna med en skakigare resa framöver. Detta gäller givetvis även för den som är ägare av strukturerade placeringar.

Den ökande marknadsvolatiliteten kan komma att påverka villkoren positivt som negativt för de placeringar som ligger ute för teckning i emission 2018:2 varpå vi uppmanar er att skicka in teckningsanmälningar löpande så att Strukturinvest har möjlighet att agera och upphandla villkor löpande.