Nyheter

okt 19

Benchmark - Strukturinvests nya kundtidning!

I det första numret av Benchmark kan du bl.a. läsa en intervju med Umeåstudenterna Oscar Britse och Johan Jarnmo som valde att ägna sin masteruppsats åt att utveckla nya metoder att minska klimatpåverkan hos vanligt förekommande kreditinstrument.

I detta nummer kan du också läsa en intervju med Andreas Colliander som efter åtta år som revisor blev erbjuden jobbet som ekonomichef på Strukturinvest.

Vidare lyfter vi på motorhuven till den ständigt aktuella frågan om aktiv vs. passiv förvaltning. I finansvärlden pågår det sedan flera år tillbaka en tämligen intensiv debatt mellan förespråkare av de båda förvaltningsmodellerna.

Läs Benchmark nr.1 här: https://issuu.com/strukturinvest/docs/bm

okt 18

Kredithändelse i Sears Holdings

ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras amerikanska beslutande kommitté fastställt att det har skett en kredithändelse i det amerikanska detaljhandelsföretaget Sears

Kredithändelsen i Sears påverkar CDX NA HY i serierna S1-S11 samt S17-S31. 

Klicka här för att se lista på vilka av Strukturinvests placeringar som på påverkas.