Nyheter

feb 21

GAM avskedar Tim Haywood

Det schweiziska fondbolaget GAM har avskedat sin förvaltningschef Tim Haywood. Slutsatserna av en flera månader lång intern utredning gör gällande att Haywood brutit mot interna riktlinjer vad gäller dokumentering och riskhantering. Misskötseln har lett till stora kapitalutflöden ur bolagets fonder och dess aktie har fallit dramatiskt. Fonden GAM Star Credit Opportunities ingår som underliggande tillgång i nedanstående placeringar:

  • 1802 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMS1
  • 1828 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMW3
  • 1762 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CV8BUP7
  • 1793 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMQ5
  • 1821 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FMX1
  • 1851 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond                          DE000CA0FM34
feb 21

Tunga fall i Swedbank efter uppgifter om penningtvätt

Swedbanks aktie faller kraftigt efter uppgifterna om misstänkt penningtvättsinblandning som framkom i SVT:s Uppdrag Granskning i tisdags. Aktien har i skrivande stund tappat över 20 procent sedan nyheten offentliggjordes. Swedbank ingår som underliggande tillgång i ett stort antal av Strukturinvests utgivna produkter (se lista nedan) och vi bevakar därför utvecklingen kontinuerligt.

Produkter med Swedbank som underliggande