Nyheter

feb 19

Ingen ljusning för Sears Holding

Vi har tidigare skrivit om problemtyngda Sears Holding. Bolaget har länge brottats med förluster och allvarliga likviditetsproblem. Trots intensiva försök att åtgärda problemen (bland annat genom avveckling av olönsamma varuhus samt genom att avyttra stora delar av sitt fastighetsbestånd) har kassan fortsatt att dräneras. På ett år har Sears aktie fallit med över 65 procent.

Vi vill återigen uppmärksamma att Sears Holding ingår som underliggande tillgång i ett antal av våra autocalls. Då utvecklingen i en autocall styrs av utvecklingen i den tillgång som utvecklats sämst får större nedgångar i ett enskilt bolag, som i fallet med Sears, en stor effekt på placeringens marknadsvärde.

feb 06

Oro på börsen

Marknadsaktörer skakades om rejält på måndagen då förnyad oro för amerikanska räntehöjningar fick volatiliteten att öka kraftigt. Bakgrunden är färsk arbetsmarknadsstatistik från USA som visade på betydligt bättre jobbtillväxt än väntat. Marknadsoron ledde i sin tur till kedjereaktioner på världens börser då stora positioner med vy om låg volatilitet justerades om på en och samma gång vilket i sin tur skapade ytterligare nedgångar. Efter måndagens stängning hade Dow Jones fallit med hela 4,6 procent, det största endagstappet sedan 2011. På tisdagsmorgonen hade oron spridit sig till Asien och Tokyobörsen var vid stängning ner 4,7 procent.