Nyheter

sep 25

Marknadsuppdatering: Valeant/Bausch Health Companies Inc.

Det skandalomsusade och skuldtyngda läkemedelsföretaget Valeant har bytt namn och heter numera Bausch Health Companies Inc. Omprofileringen ses som ett sätt att distansera sig från de rättstvister som fick företaget på fall men frågan är om ett namnbyte räcker för att återfå börsens förtroende. Ledningen har under de senaste två åren trimmat ner skulderna genom avyttringar och omorganisering.

Analytikernas konsensusrekommendation för aktien är behåll.

Vi vill uppmärksamma att Valeant/Bausch Health Companies Inc. ingår som underliggande tillgång i vår produkt nedan:

  • 1231 Autocall Läkemedel Plus/Minus Defensiv SE0007464789

sep 25

Marknadsuppdatering: Weatherford International

På grund av ett fallande oljepris under perioden 2014-2017, samt av ett misslyckande med att sänka sina produktionskostnader i en tillfredsställande takt, har oljebolagsjätten Weatherford International fallit med mer än 70 procent sedan 2015. Weatherford International har i flera år underpresterat jämfört med sina konkurrenter och har därtill en väldigt hög belåningsgrad. Bolagets nuvarande VD Mark McCollum har som ambition att lösa företagets kostnadsproblem genom att strömlinjeforma leverantörsnätverk och effektivisera diverse datorsystem. Vidare ämnar man avyttra delar av företaget som inte ingår i kärnverksamheten.

Analysernas konsensusrekommendation för aktien är köp.

Vi vill uppmärksamma att Weatherford International ingår som underliggande tillgång i vår produkt nedan:

  • 1234 Autocall Oljebolag Low Trigger CH0293487838