Nyheter

okt 18

Kredithändelse i Sears Holdings

ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras amerikanska beslutande kommitté fastställt att det har skett en kredithändelse i det amerikanska detaljhandelsföretaget Sears

Kredithändelsen i Sears påverkar CDX NA HY i serierna S1-S11 samt S17-S31. 

Klicka här för att se lista på vilka av Strukturinvests placeringar som på påverkas.

okt 15

Sears Holdings ansöker om konkurs

Sears Holdings har idag ansökt om konkursskydd p.g.a. insolvens enligt kapitel 11, vilket betyder att de inte kan betala eller finansiera om sina utestående lån. Vi hänvisar till Sears pressmeddelande och återkommer snarast möjligt om hur detta kommer att påverka Strukturinvests produkter.

Vi vill återigen uppmärksamma att Sears Holding ingår som underliggande tillgång i ett antal av våra autocalls. Då utvecklingen i en autocall styrs av utvecklingen i den tillgång som utvecklats sämst får större nedgångar i ett enskilt bolag, som i fallet med Sears, en stor effekt på placeringens marknadsvärde.

  • 1136 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv CH0274164067 
  • 1097 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv SE0006732095
  • 1089 Autocall Amerikansk Konsumtion SE0006732004
  • 1118 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger SE0006877619
  • 1119 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv SE0006877627
  • 1154 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger SE0006994810
  • 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minusdef SE0006994950
  • 1175 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger SE0007131404