Nyheter

sep 04

Ny emission: 2017:6

Idag lanserar vi en ny emission. Emission 2017:6 innehåller totalt 19 placeringar och består utöver grundutbudet av tre olika case - Svensk Verkstad, Europa, samt Alternativ exponering. Sista teckningsdag är den 6 oktober. Läs mer här.

sep 01

Månadsbrev September 2017

Den svenska aktiemarknaden svarade negativt på en tämligen svag rapportperiod med sjunkande aktiekurser som följd. Desto bättre går det för den svenska ekonomin fundamentalt, med mycket starka tillväxtsiffror och ett ökat inflationstryck. Även i det orkandrabbade USA förstärks konjunkturen och arbetslösheten är nu nere på rekordlåga nivåer. Minskade politiska spänningar i Europa befäster optimismen.

Läs mer i vårt senaste månadsbrev.

Månadsbrev september 2017