Nyheter

dec 01

Morgan Stanley: Tillägg till basprospekt

Ett tillägg till basprospektet för Morgan Stanley har godkänts och investerare som tecknat sig för nedanstående två placeringar har möjlighet att tacka nej inom 48 timmar

 

1698 AO Svenska Förvaltare Top Picks FB

SE0010547026

1700 AO Europa Aktivt Ägande FB

SE0010547034

nov 28

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Den 3 januari 2018 träder nya regelverk i kraft som för värdepappersföretag och kreditinstitut innebär ett utökat krav på rapportering till myndigheter inom EU (MiFID II (2014/65/EU) och MiFIR (600/2014)). Bland annat ska alla juridiska personer identifieras med en så kallad LEI (Legal Entity Identifier) vid transaktioner i finansiella instrument. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. En LEI-kod måste införskaffas från en auktoriserad LEI-utfärdare, till exempel www.nordlei.org. Företagen ansvarar själva för införskaffandet av LEI-koden.

Från och med den 3 januari 2018 kommer juridiska personer inte att kunna genomföra några transaktioner i finansiella instrument utan ett LEI-nummer. Enbart handel med fondandelar (ej börshandlade fonder, ETF) kommer att vara möjligt utan ett LEI-nummer. Vi ber därför dig som har en företagsägd värdepappersdepå hos oss säkerställa att Strukturinvest innan den 31 december 2017 har erhållit LEI-nummer för företagets värdepappersdepå hos Strukturinvest (du som endast har en försäkringsdepå hos Strukturinvest omfattas inte). Uppgifterna kan skickas via e-post till backoffice@strukturinvest.se