Nyheter

jul 23

Förlängd teckningsperiod i 1855 Autocall Läkemedelsbolag Combo

Teckningsperioden i 1855 Autocall Läkemedelsbolag Combo har förlängts till den 31 augusti 2018. Läs mer om placeringen under Aktuell emission.

jul 02

Ny emission: 2018:5

Idag lanserar vi vår sommaremission. Emission 2018:5 innehåller totalt 14 olika placeringar som består av ett urval av de mest populära placeringarna från vårens emissioner.

Sista teckningsdag för emission 2018:5 är den 31 augusti.

Läs mer om emissionen här här