Nyheter

sep 25

Marknadsuppdatering: Weatherford International

På grund av ett fallande oljepris under perioden 2014-2017, samt av ett misslyckande med att sänka sina produktionskostnader i en tillfredsställande takt, har oljebolagsjätten Weatherford International fallit med mer än 70 procent sedan 2015. Weatherford International har i flera år underpresterat jämfört med sina konkurrenter och har därtill en väldigt hög belåningsgrad. Bolagets nuvarande VD Mark McCollum har som ambition att lösa företagets kostnadsproblem genom att strömlinjeforma leverantörsnätverk och effektivisera diverse datorsystem. Vidare ämnar man avyttra delar av företaget som inte ingår i kärnverksamheten.

Analysernas konsensusrekommendation för aktien är köp.

Vi vill uppmärksamma att Weatherford International ingår som underliggande tillgång i vår produkt nedan:

  • 1234 Autocall Oljebolag Low Trigger CH0293487838

sep 24

Fel i marknadsföringsmaterial: 1882 Marknadswarrant Svenska Banker Bonus

I det tryckta marknadsföringsmaterialet till 1882 Marknadswarrant Svenska Banker Bonus står det falaktigt angivet att "slutkursen bestäms som ett medelvärde av 13 observationer under de sista 12 månaderna av löptiden

Den korrekta beskrivningen är att slutkursen bestäms som ett medelvärde av 7 observationer under de sista 6 månaderna av löptiden

Notera att emittentens prospekt alltid äger företräde till Strukturinvests marknadsföringsmaterial. 

Den digitala versionen av broschyren är uppdaterad med korrekt information och finns tillgänglig här