Nyheter

jun 14

Morgan Stanley: Nytt tillägg till basprospekt (11 juni 2018)

Ett nytt tillägg till basprospektet för Morgan Stanley har antagits och berör följande utestående placering:

1816 Aktieobligation Global Gaming Fixed Best

SE0011282771


Tillägg från emittent
 

maj 28

Emission 2018:4

Idag lanserar vi årets fjärde emission. Emission 2018:4 innehåller totalt 19 olika placeringar och består utöver grundutbudet av de tre casen: Frontier Markets, Nordiska Banker och Alternativ exponering.

En rolig nyhet i emission 2018:4 är en placering med inriktning mot tv-spelsindustrin. Sektorn omsätter idag mer än filmindustrin och den globala efterfrågan på spel är i en kraftigt uppgående trend. Utvecklingen av smartphones och andra digitala plattformar har tillgängliggjort spel för de breda massorna och idag genererar tv-spel stor entusiasm från alla sociala och demografiska samhällsskikt. Nya teknologier såsom virtuell verklighet väntas öka tillväxten ytterligare. För mer information, spana gärna in marknadsföringsmaterialet till 1816 Aktieobligation Global Gaming Fixed Best.

Sista teckningsdag för emission 2018:4 är den 29 juni.

Läs mer om emissionen här här