Nyheter

apr 27

Kredithändelse i Nine West Holdings (tidigare The Jones Group)

ISDA (International Swaps and Derivatives Association) Determiniations Committee har deklarerat att en kredithändelse inträffat i bolaget Nine West Holdings (tidigare The Jones Group).

På grund av detta avlägnas bolaget från följande serier:

  • Markit CDX High Yield serierna 21-22 (The Jones Group)
  • Markit CDX High Yield serierna 23-25 (Nine West Holdings)

Följande utestående placeringar berörs:

10240 USA High Yield 3 SE0005497971
10241 USA 15/35 High Yield SE0005503547
10228 3D Printing Express SE0005398120
10284 USA 15/35 High Yield 2 SE0005878816
10333 USA 14/24 High Yield SE0006256574
10341 USA 15/35 High Yield 3 SE0006371506
10367 USA 15/25 High Yield SE0006994349
10374 USA 15/25 High Yield 2 SE0007131966
10376 USA 15/35 High Yield 5 SE0007157383
10383 USA 15/25 High Yield 3 SE0007279518
10384 USA 14/24 High Yield 2 SE0007464797
10369 Asien 15/35 Express SE0006994497
10372 Asien 15/35 Express 2 SE0007131636
10375 Europeisk Infrastruktur 15/35 Express SE0007132139
10377 Indien 15/25 Express SE0007157441
10317 Sverige Express 15/35 SE0006083283
10380 Asien 15/35 Express 3 SE0007279435
10379 Indien 15/25 Express 2 SE0007279054
10381 Europeisk Infrastruktur 15/35 Express 2 SE0007279476
10386 Europa Infrastruktur 14/24 Express Kupong SE0007491170
10389 USA 15/25 High Yield 4 SE0007640115
10387 USA 25/35 High Yield SE0007639992
1320 Indexcertifikat USA High Yield SE0007982582
10475 USA 25/35 High Yield Credit SE0007691837
10476 USA 25/35 High Yield Credit 2 SE0007756762
10392 USA 25/35 High Yield 2 SE0007757216
10391 USA 15/25 High Yield 5 SE0007757208
10403 USA 15/35 High Yield STIBOR SE0007982822
10396 USA 25/35 High Yield 3 SE0007948294
10397 USA High Yield Defensiv 3 SE0007948393
10405 USA 25/35 High Yield 4 SE0008128607
10488 USA High Yield Defensiv 2 SE0007897343
apr 23

Emission 2018:3

Idag lanserar vi årets tredje emission. Emission 2018:3 innehåller totalt 18 olika placeringar och består utöver grundutbudet av de tre casen: Framtidens teknik, Grön framtid och Alternativ exponering. 

Återigen väljer vi att satsa på investeringar exponerade mot grön och ny teknik. I denna emission har vi dessutom med en placering med inriktning mot s.k. "frontier markets". Detta är länder som är mindre utvecklade än de som vi normalt räknar som etablerade tillväxtmarknader. Dessa ekonomier bedöms stå inför en betydande framtida resa vad gäller industrialisering, urbanisering och ekonomisk tillväxt. För mer information, spana gärna in marknadsföringsmaterialet till 1796 Fondobligation Frontier Markets.

Sista teckningsdag för emission 2018:3 är den 25 maj

Läs mer om emissionen här