Nyheter

apr 19

Société Générale: Byte av referensränta

Europeiska centralbanken avråder från användningen av sina referensräntor för transaktionsändamål. Syftet med ECB:s referensräntor bör enbart vara för informationsändamål. Emittenten Société Générale meddelar därför att man istället kommer att använda sig utav ”WM/Reuters FX Benchmark” som publiceras 16:00 (lokal tid i London).

Berörda utestående produkter är:

  • 10373 Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 (SE0007131941)
  • Kreditcertifikat Europa Småbolag 2 (SE0005768389)
Läs mer här
apr 18

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20180417)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 19 april 2018. Se även bifogat tillägg för mer information.

Namn ISIN

1750 AIO Sverige

SE0010949636

1751 AIO Asien

SE0010949628

1764 IB Outperformance Value vs Growth

SE0010985234

1768 AC Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

SE0010949529

1761 MW VAL Nordic Corp Bond

GB00BDT59M10

1772 MW VAL Nordic Corp Bond

GB00BFX2X197

Tillägg från emittent